„Zīļuki” aktīvi darbojas kā Veselību veicinoša skola

02.01.2019.

Nu jau trešo gadu pēc kārtas mūsu pirmsskolas iestāde darbojas Veselību veicinošu skolu tīkla programmā un organizē daudzveidīgas sportiskās aktivitātes un pasākumus, kas saistīti ar veselīgu dzīvesveidu un tā veicināšanu. Pirmsskolas sporta skolotāja Olga Grigorjeva vada iestādes Veselību veicinošu skolu tīkla programmas īstenošanas sadarbības grupu, kura plāno pasākumus un koordinē to izpildi visās grupās. Iestādes pedagoģiskās padomes sēdē tieši šīs sadarbības grupas darbu pedagogu kolektīvs novērtēja kā visveiksmīgāko. Šī mācību gada pirmajā pusgadā iestādē jau tradicionāli notika vairākas tematiskās nodarbības, kuru gaitā bērni uzzināja veselīga dzīvesveida nozīmi un principus - Roku mazgāšanas diena, Putras diena u.c. Kā viena no jaunajām tradīcijām tika organizēta Sulas diena. Arī šogad turpinājām aktīvu sportisku sadarbību ar tuvākajām pirmsskolas iestādēm. Notika Jautrie starti kopā ar Daugavpils 21.PII un Sporta spēles Eiropas sporta dienas ietvaros kopā ar Daugavpils 23.PII. Interesanti un aizraujoši noritēja nodarbība, kuru vadīja treneris V.Fetisovs, aicinot bērnus izmēģināt savus spēkus grieķu-romiešu un brīvās cīņas elementu izpildē. Vecākās grupas bērni ar prieku apmeklēja Ledus halli un piedalījās hokejistu treniņā.

Ir sācies jaunais 2019.gads, un janvāris mūsu pirmsskolas iestādē tradicionāli ir Veselības mēnesis, kuru plānojam aizvadīt vēl veselīgākā gaisotnē!

Foto ieskats šeit: VVS.pdf