Dzimtās valodas diena

21.02.2019.

Ik gadu 21.februārī pēc UNESCO iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā dzimtās valodas diena. Mūsu pedagogi šajā dienā aicināja bērnus priecāties par savas dzimtās valodas skaistumu, ieklausīties tās skanējumā, atceroties un izspēlējot mīļākās tautas pasakas, klausoties dzejoļus un dziesmas. Dzimtās valodas dienas mērķis ir izcelt valodas nozīmi ikdienas komunikācijā, pašizpausmē, zināšanu apguvē un tālāknodošanā. Šajā dienā UNESCO aicina novērtēt valodu un kultūru daudzveidību, kas bagātina un saliedē sabiedrību un veicina starpkultūru dialogu.

Foto ieskats šeit: 

Dzimtās valodas diena 1 grupa.pdf

Dzimtās valodas diena 3 grupa.pdf

Dzimtās valodas diena 4 grupa.pdf

Dzimtās valodas diena 5 grupa.pdf

Dzimtās valodas diena 6 grupa.pdf

Dzimtās valodas diena 7 grupa.pdf

Dzimtās valodas diena 9 grupa.pdf

Dzimtās valodas diena 10 grupa.pdf