Pasākumi 2019.gada augustā

1. - 31.augusts - Izklaide veltīta Priekam par vasaru

1. - 31.augusts - Tematiska nodarbība "Kā rodas maizīte?"

1. - 31.augusts - Bērnu radošo darbu izstāde "Es un vasaras darbi ..."

1. - 31.augusts - VVS aktivitātes "Maizītē spēks un veselība"

1. - 31.augusts - APU programmas aktivitātes - Uzvedības momenti pie galda

1. - 31.augusts - Dabas vides estētikas gadalaiku darbiņi "Rudzu vai sējas mēnesis"

1. - 31.augusts - VVS aktivitātes - "Salmu rakstus izliekam"

1. - 31.augusts - Eko programmas aktivitāte - Kārtība dārzā, kārtība sirdī

1. - 31.augusts - Pasaku pēcpusdiena - "Kā vilks ar laukstrādnieku strīvējās"

1. - 31.augusts - Konsultācija "Uzmanīgi - Bites!"

1. - 31.augusts - Ieteikumi vecāku strūrī "Kāpēc ir jābūt galvassegām?"

13.augusts - Eko programmas aktivitāte - Dabai draudzīgi darbi vasarā

17.augusts - Emocionālajā audzināšanā - "Garša - smarža" - kādas emocijas raisa