Pasākumi 2019.gada aprīlī

1. - 30. aprīlis - Emocionālā audzināšana - video prezentācijas (Līdzjūtība) + spēles noskaņojuma stūrītī

1. - 30. aprīlis - APU programmas aktivitātes - APU sadarbības grupas pasākums vecākiem

1. - 30. aprīlis - Dabas vides estētika - gadalaiku cikla darbiņi "Sulu mēnesis"

1. - 30. aprīlis - VVS aktivitātes - Tematiskas nodarbības "Veselīgi produkti" un "Uzvedība pie galda"

1. - 30. aprīlis - Tematiska nodarbība "Mana profesija" - aicinām vecākus

1.aprīlis - Izklaide - Joku diena

2.aprīlis - Tematiska nodarbība "Grāmatu diena"

2.aprīlis -  9. grupa - nodarbība "Atkritumi"

4.aprīlis - tikšanās ar Ledus halles hokeja treneri - 5., 6., 9. grupas

No 7.aprīļa - Bērnu radošo darbu izstāde "Es iepazīstu profesijas..."

7.aprīlis - VVS aktivitāte-  Pasaules Veselības dienai veltītas aktivitātes

10.aprīlis - Tematisks pasākums ar Runci Rūdi un Bebru Bruno "Ceļu drošība"

10.aprīlis - Mazo izpildītāju konkurss "Pīks un Pīka"

Pēc 10. aprīļa - Eko programas aktivitāte - Pavasara talka

12.aprīlis - Ekskursija uz Ceriņu bibliotēku - "Bērnu mīļākās grāmatas"

17.aprīlis - Konkurss "Krievu dziesma" (Krievu nams)

18.aprīlis - Labdarības akcija Sociālās pārvaldes Zupas virtuvē

22.aprīlis - Eko programmas aktivitāte - Zemes diena

24.aprīlis - Svētki "Lieldienzaķu draiskulības"

26.aprīlis - Eko programmas aktivitāte - "Eko rūķa draugu pavasara svētki" - Atvērto durvju diena iestādē - ciemos 20., 21., 23., 30. pii un vecāki