Psākumi 2019.gada jūlijā

1. - 31. jūlijs - Izklaide veltīta Ūdens un Smilšu priekiem

1. - 31.jūlijs - Psaku pēcpusdiena "Akmens un gliemezis"

1. - 31.jūlijs - Tematiska nodarbība "Kā rodas smiltis?"

1. - 31.jūlijs - Bernu radošo darbu izstāde "Es un mana atpūta ..." 

1. - 31.jūlijs - VVS aktivitātes "Ziepītes smaržīgās"

1. - 31.jūlijs - APU programmas aktivitātes - Uzvedības momenti tualetes telpā

1. - 31.jūlijs - Dabas vides estētikas gadalaiku darbiņi "Liepu vai siena mēnesis"

1. - 31.jūlijs - VVS aktivitātes - "Liepu ziedu veselības procedūrām un ne tikai"

1. - 31.jūlijs - Jautrie brīži - Mūsu smilšu fantāzija

1. - 31.jūlijs - Konsultācija "Esam uzmanīgi pie ūdens!"

1. - 31.jūlijs - Ieteikumi vecāku stūrītī "Kāpēc ir jābūt galvassegām?"

1. - 31.jūlijs - Plakātu - zīmējumu izstāde "Mūsu ģimenes atpūta vasarā"

13.jūlijs - Eko programmas aktivitāte - Jūras svētku diena

17.jūlijs - Emocionālajā audzināšanā - Pasaules emojzīmju diena - zīmējam emocijas uz akmeņiem