Bibliotekārā stunda “Sniegbaltais un ogļmelnais meklē draugus”

12.12.2018.

12.decembrī pie mums ciemojās Ceriņu bibliotēkas darbinieki ar lasītveicināšanas programmu "Mūsu mazā bibliotēka", kuras ietvaros novadīja bibliotekāro stundu. Bērniem tika lasīta priekšā igauņu rakstnieces Hilli Randas grāmata "Sniegbaltais un ogļmelnais" un kopīgi skatītas mākslinieces Katerīnes Zaripas veidotās ilustrācijas. Pasākuma noslēgumā bērni darba burtnīcā pildīja uzdevumus par nule iepazītajiem grāmatas varoņiem. Pateicamies Latgales Centrālās bibliotēkas filiāles Ceriņu bibliotēkas vadītājai Tatjanai Zaharei un bibliotekārēm par jauko pasākumu un vēlējumu bērniem atrast ceļu no mazās bibliotēkas uz lielo lasīšanas pasauli!

Ieskats programmas "Mūsu mazā bibliotēka" aktivitātēs: Lasītveicināšanas programma.pdf