Pedagogu sadarbība rotaļnodarbībās

26.11.2018.

21.novembrī valdība apstiprināja pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kuras stāsies spēkā 2019.gada 1.septembrī. Jaunās vadlīnijas paredz skaidri definētus sasniedzamos rezultātus, stingrākas prasības latviešu valodas apguvei pirmsskolā, lielāku uzsvaru uz vispārīgo jeb caurviju prasmju apguvi un paša bērna lielāku iesaisti mācībās. Pirmsskolā mācību process, saskaņā ar jauno pieeju, tiek organizēts rotaļnodarbībā visas dienas garumā, kas ietver pedagoga mērķtiecīgi vai netieši vadītu rotaļnodarbību un bērnu brīvu rotaļāšanos. Bērnam tiek dota iespēja mācīties iedziļinoties un ar prieku, apgūstot zināšanas un prasmes. Mācīšanās procesā piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi, paredzēts laiks izmēģinājumiem, ļaujot bērnam vingrināties, kļūdīties un mēģināt vēlreiz, darboties bez steigas un pabeigt iesākto. "Gatavu" zināšanu nodošana no pieaugušā bērnam un pēc tam pārbaude, vai bērns ir iemācījies, kā tas notika tradicionālajā mācīšanas modelī, vairs neatbilst 21.gadsimta un jauno pirmsskolas izglītības vadlīniju prasībām. Lai kvalitatīvi īstenotu jauno kompetenču pieeju, pirmām kārtām, ir jāmainās pirmsskolas skolotājiem, apgūstot un pilnveidojot savas prasmes vadīt mācīšanos, analizēt un reflektēt mācību procesa norisi un efektivitāti un sadarboties.

Arī mūsu pirmsskolas iestādes pedagogi ir iedziļinājušies jaunās pieejas un vadlīniju prasībās un cenšas saprast, kuras prasmes un kādā līmenī ir katram no pedagogiem un kas vēl jāpilnveido. Ar mērķi ieviest ikdienas darbā un pilnveidot pedagogu sadarbības prasmes, šajā mācību gadā esam ieviesuši jaunu rotaļnodarbības formu - sadarbības rotaļnodarbības. To gaitā vienā rotaļnodarbībā apvienojas divi vai vairāk pedagogi, piemēram, grupas skolotājs un latviešu valodas skolotājs vai sporta skolotājs (mūzikas skolotājs, sociālais pedagogs u.c.), kopīgi plānojot un vadot rotaļnodarbību. Kā vieni no pirmajiem šo mācīšanas un sadarbības formu izmēģināja 7.grupas pirmsskolas skolotāja Alla Jurčenko un latviešu valodas skolotāja Diāna Gurkovska-Dragonere, kā arī 8.grupas pirmsskolas skolotāja Svetlana Joņina un sporta skolotāja Olga Grigorjeva.

Piedāvājam ieskatu 7.grupas rotaļnodarbībā ar matemātikas un latviešu valodas dominanti. Tās gaitā bērni divu šoferu Allas un Diānas vadībā devās uz mežu, kur satika dažādus meža zvērus un izpildīja rotaļu uzdevumus. Sadarbības nodarbība 7.grupā.pdf

8.grupas rotaļnodarbībā bērni devās pastaigā un sastapa sportisku Vāverīti, kura, izmantojot dažādus dabas materiālus, mācīja bērniem skaitīšanas un ciparu pazīšanas prasmes. Visi uzdevumi bija organizēti kā kustību aktivitātes. Sadarbības nodarbība 8.grupā.pdf

Sadarbības nodarbība 6.grupā.pdf

Sadarbības nodarbība 9.grupā.pdf

Sadarbības nodarbība 5.grupā.pdf

Sadarbības nodarbība 1.grupā.pdf