Rudens darbi "Zīļuka" lilajā saimē

28.102016

Rudens visiem asociējas ar bagātu ražu, krāšņumu un visi gan lielie, gan mazi par to līksmo. Mūsu, Daugavpils pilsētas iestādē arī varam lepoties ar paveikto un aizvadīto. Tas ir bijis bagāts, pasākumiem, jautriem brīžiem, sporta izklaidēm, svētkiem un tradīcijām, kā arī čakliem darbiem pilns laiks.

Šogad esam kopā ar bērniem atzīmējuši un godinājuši gan maizīti, kas ir mūsu zemes dārgums un bagātība, kā arī lietus dienu svinējām. Netika aizmirsta putras diena, kas iespējams, būs jauna tradīcija mūsu iestādē.

Jau vairākus gadus piedalāmies Roku mazgāšanas dienā, kad tiek pārrunāts un rīkotas tematiskās pēcpusdienas par roku tīrību, šogad aktīvi iesaistījamies arī Drogas rīkotājā konkursā.

Tika organizēti kārtējie Rudens svētki, Miķeļdiena un Rudens olimpiāde, bet visu noslēdza Mārtiņdienas svinēšana.

Ziemu sagaidīt esam gatavi, jo tieši pirms lielā sniega iesaistījamies Daugavpils pilsētas pašvaldības aicinājumam sakopt savu apkārtējo vidi.

Viss aizvadīts laiks ir bijis bērnu smieklu, prieka, pārsteiguma momentu, gandarījuma un apmierinājuma pilns. Jāpiebilst, ka redzot to arī mūsu pieaugušo sirdīs jūtam sajūsmu, ka esam kaut mazliet, bet tā pozitīvā un labā devuši mazajiem, kas ir mūsu nākotne.