Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs Jeļena Kezika

Darba laiks:

Pirmdiena:    8.00 - 13.00

Otrdiena:            –––––

Trešdiena:     13.00 - 17.00

Ceturtdiena:  8.00 - 13.00

Piektdiena:    8.00 - 18.00                     Pārtraukums 12.00 - 13.00

Pirmsskolas iestādes sociālā pedagoga 2017./2018. mācību gada prioritātes:

  • Attīstīt sociālo pedagogu profesionālās kompetences un prasmes;
  • veicināt izglītības iestādes atbalsta komandas sabiedrību;
  • paplašināt sabiedrības formas ar vecākiem, turpināt organizēt vecākiem informatīvi izglītojošos pasākumus;
  • sniegt konsultācijas un metodisko palīdzību pirmsskolas pedagogiem, skolēniem un vecākiem par bērnu tiesību aizsardzības jautājumiem;
  • sniegts atbalsts skolēniem, lai palīdzētu apgūt un attīstīt problēmu risināšanas un savstarpējās saskarsmes prasmes;
  • nodrošināt sadarbības koordinēšanu ar ģimeni, pirmsskolas un instrukcijām, kuras ir atbildīgas par sociālo problēmu risināšanu.

Individuāli orientēta sociālās korekcijas programma "Es-tu-mēs un daba"

Es Tu Mēs un daba .doc

Rotaļu ar smiltīm un dabas materiāliem nozīme pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā sociālā pedagoda darba sistemā

Prezentācija:

Dabas Vides Estētikas metodisko materiālu izgatavošanas iespējas un pielietojums sociālā pedagoga darba sistēmā

Referāts: Dabas Vides Estētikas metodisko materiālu izgatavošanas iespējas un pielietojums sociāla pedagoga darba sistēmā.doc