Svinam Starptautisko romu dienu

07.04.2017

Mūms jau par tradīciju kļuvusi ideja aprīlī svinēt Starptautisko romu dienu, ko pasaulē atzīmē 8.aprīlī, ar mērķi popularizēt romu kultūru un veicināt sabiedrības izpratni par šo Eiropā vislielāko mazumatkarību.

Šogad šajos svētkos skatītājus un savus vecākus ar talantiem mūzikas un dejas mākslā, čigānu tradīcijām un rotaļām priecēja 21 mūsu iestādes romu tautības audzēknis, gan paši mazākie, gan jau brašie nākamie pirmklasnieki. Svētki izdevās spilgti un skanīgi. Bērni ar prieku dejoja, gāja rotaļās, zīlēja, lepojās ar saviem rotaļu zirgiem un meklēja tiem pazudušos pakavus. Jautrajam pulkam piebiedrojās arī iestādes bijusī audzēkne, skolniece Ļuba ar brāli Alanu nodejoja aizrautīgu čigānu deju.