Baltā galdauta svētku pasākums

03.05.2019.

Baltā galdauta svētki ir jauna mūsu valsts tradīcija pulcēties pie saimes galda, lai kopīgi svinētu Latvijas otro dzimšanas dienu - pieminot 1990.gada 4.maiju, kad tika pieņemta deklarācija Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. Arī mazie un lielie "zīļuki" šo svētku priekšnojautās sapulcējās pie balti klātiem galdiem. Visi kopā padomājām un atcerējāmies, kāpēc mums ir tik mīļa šī zeme, kurā dzīvojam.

Kas mūsu Latvijā ir balts - baltas domas, mākoņi, ceļi, ābeļziedi... Šo dienu varam svinēt ar baltu sajūtu - ar pateicību, ar siltu plaukstu uz pleca, ar smaidu. Ar lepnumu par mūsu zemes skaistumu, ar atvērtu sirdi, ar mīlestību, ar kopības un drošības sajūtu!