Latviešu valodas aģentūras sadarbības projekts

07.12.2018.

Atsaucoties uz Latviešu valodas aģentūras aicinājumu pirmsskolas izglītības iestādēm 2018.gadā pieteikties pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumiem ar mērķi pilnveidot pedagogu latviešu valodas prasmes un veicināt izpratni par bilingvālajām mācībām un mācībām latviešu valodā, latviešu valodas lietojumu ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē, kā arī veidot ilgtspējīgu sadarbību starp izglītības iestādēm, mūsu pirmsskolas iestāde 3 mēnešu garumā sadarbojās ar Daugavpils pilsētas 21.pirmsskolas izglītības iestādi. Nosacījums sadarbībai bija pieredzes apmaiņa starp pedagogiem, kuri īsteno pirmsskolas programmu mazākumtautību valodā un pedagogiem, kuri īsteno pirmsskolas programmu latviešu valodā. Pirmais no sadarbības pasākumiem bija sporta spēles „Jautrie starti”, kura ietvaros bērniem un pedagogiem nepiespiestā un sportiskā noskaņojumā bija iespēja pilnveidot savas latviešu valodas zināšanas. Otrs pasākums bija radošā darbnīca „Rakstu raksti- dāvana Latvijai”, kur bērni kopā ar pieaugušajiem no māla, filca un dabas materiāliem pagatavoja tautiskus rakstus kā dāvanu Latvijai, iepazīstot latvisko rakstu nozīmi un radoši darbojoties. Noslēguma pasākums bija seminārs pedagogiem „Didaktiskās spēles latviešu valodas apguvei”, kura ietvaros  21.pirmsskolas izglītības iestāde dalījās savā pieredzē.

Cerot uz turpmāku sadarbību, pateicamies visiem par līdzdalību!

Ieskats pasākumu norisē: LVA Sadarbības projekts.pdf