Grupas "Margrietiņa" veselīgās, jautrās un izglītojošās pavasara aktivitātes

15.03.2019.

Piedāvājam foto ieskatus grupas Nr.4 "Margrietiņa" pavasara aktivitātēs. Pirmsskolas skolotājas Lāsma Lauska un Vita Plesņa, kuru pedagoģiskā darba stāžs ir tikai viens gads Vitai un nepilns gads Lāsmai, strādā interesanti un saskaņā ar jauno kompetenču pieeju cenšas organizēt mācību procesu rotaļnodarbībā visas dienas garumā, kas ietver pedagoga mērķtiecīgi organizētu vai netieši vadītu rotaļdarbību un bērnu brīvu rotaļāšanos, un tā notiek gan telpās, gan ārā.

Pirmsskolas mācību procesā pedagogam mērķtiecīgi jāplāno un jāapvieno septiņas mācību jomas – valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes jomas. Ļoti liels uzsvars tiek likts uz bērnu sociālo un emocionālo prasmju attīstīšanu, kas ietver sevis apzināšanos, emociju, domu, uzvedības vadīšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības. Obligātā pirmsskolas mācību satura pamats ir arī caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmu risināšana, pašvadīta mācīšanās, jaunrade un uzņēmējspēja, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība.

Prieks par Vitas un Lāsmas darbu un centību, organizējot gan sadarbības nodarbības ar sporta skolotāju un iestādes medmāsu, gan interesantas fiziskās aktivitātes, pastaigas, jautros brīžus, izglītojošas aktivitātes par dažādām tēmām, lai mācību un audzināšanas procesu veidotu interesantu un atbilstošu bērnu interesēm.

4 grupas Nodarbība par veselību.pdf   Nodarbības tēmas bija "Mani mati" un "Mana āda". Nodarbības gaitā bērni dažādās aktivitātēs mācīja viens otram un izspēlēja, kā jākopj mati un āda, kā pareizi jāmazgā rokas, kā jārīkojas, ja gadījies saskrāpēt ādu un radusies brūce. Zināšanas tika nostiprinātas, aplūkojot un šķirojot attēlus atbilstoši matu un ādas kopšanai.

4 grupas nodarbība Austiņas, actiņas.pdf   Nodarbības tēma "Actiņas, lai skatās! Austiņas, lai klausās!" Bērni klausījās putnu un dzīvnieku skaņas, vēroja to attēlus un sprieda, kāpēc cilvēkam ir vajadzīgas ausis un acis. 

4 grupas Rīta rosme ar zvēriņiem.pdf   Rīta rosmi var dažādot, vingrojot kopā ar rotaļu zvēriņiem!

Pavasara stādīšana 4.grupā.pdf   Pavasarī tradicionāli tiek sēts un stādīts, laistīts un novērots!

Ūdens diena 4.grupā.pdf    Ūdens dienas ietvaros bērni sprieda par ūdeni. Kāpēc tas ir tik vajadzīgs cilvēkam? Izrādās ūdeni var ne tikai dzert, bet arī izmantot kustību aktivitātēs, vienlaicīgi atkārtojot arī ģeometrisko formu nosaukumus.

Jautro burbuļu diena 4.grupā.pdf    Burbuļu diena! Vienkārši jautri!

Miega diena 4.grupā.pdf   Miega dienas aktivitātēs bērni sprieda par gulēšanu un miegu. Kāpēc ir jāguļ? Kas nepieciešams, lai būtu labs miedziņš? Visi kopā dziedāja miega dziesmiņu, ieaijājot lellītes.

Dzejas diena 4.grupā.pdf   Dzejas dienā grāmatas bija goda vietā. Tika lasītas pasakas un dzejoļi un spriests, ar ko tie atšķiras. Kādi ir to varoņi? Noklausoties dzejoli par Saulītes dzimšanas dienu, bērni Saulītei uzzīmēja apsveikuma torti.

4 grupas Laimes diena.pdf    Vai jūs esat svinējuši Laimes dienu? Bērniem laime un priecīgs prāts asociējas ar saulainu un siltu dienu, tapēc viņi sūtīja saulītei krāsainus un smaidīgus sveicienus.

Sadarbības nodarbība ar sporta skolotāju 4 grupa.pdf    Sadarbības mērķis bija apvienot dabaszinātņu un fizisko aktivitāšu jomas. Bērni svaigā gaisā pētīja un saklausīja pavasara putniņus, sprieda par to, kad atlidos gājputni, kā ziemā dzīvoja ziemotājputni. Pētīja putnu dzīvesvietas - ligzdas un būrīšus. Novēroja vārnu darbības, meklējot un knābājot barību, klausījās putnu čivināšanā. Un paši iejutās putnu lomās, izvingrinot spārnus, meklējot mīļāko koku un taisot sev būrīšus no koka nūjiņām. Sporta skolotāja, tēlojot Stārķi vai Kaķi, meklēja vardulēnus un putnēnus, kuri ir palikuši bez sava būrīša. Tas tiešām bija jautri!