Iepazīstam un mācāmies saudzēt dabu!

02.04.2019.

Ekoskolu un Cūkmena detektīvu programmas ietvaros mūsu iestādes bērni aktīvi iepazīst dabu, gan apmeklējot izglītojošas ekskursijas, gan darbojoties izglītojošās rotaļnodarbībās.

Tuvojoties Lielajai talkai, 9.grupas "Bitīte" bērni atjaunoja un papildināja savas zināšanas par dabas saudzēšanu un atkritumu sķirošanu. Lai pastāstītu vairāk par Lielo talku, grupā viesojās Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Komunālās saimniecības pārvalde" vides inženieris Kaspars Laizāns. Tikšanās gaitā bērni uzzināja par atkritumu sķirošanas nozīmi un, kā pareizi to darīt, kā notiek atkritumu pārstrāde, kādu postu atkritumi nodara dabai.   

izzinoša nodarbība par atkritumiem.pdf

Grupa "Ozoliņš" kopā ar skolotāju Dagniju turpina izzināt Cūkmena detektīvu noslēpumus ar mērķi nopelnīt detektīvu diplomu. Kopš uzsākta darbošanās programmā kopīgiem spēkiem ir panākts daudz: iepazīti meža dzīvnieki un augi, to dzīvesveids, īpatnības un atšķirības, noskaidrots, kā jāuzvedas mežā, lai tam nekaitētu, un, protams, izzināti meža netīrie noslēpumi. Cūkmena detektīvu programmas gaitā spēlētas arī dažādas spēles, rotaļas, risinātas problēmsituācijas, apgūti Cūkmena dejas soļi. Bērni ar nepacietību gaida ciemos pašu Cūkmenu, lai pastāstītu par paveiktajiem zaļajiem darbiem - iestādīto kļavu un mežā izvietotajām brīdinājuma zīmēm.

Cūkmena detektīvi _6 grupa.pdf

Ar mērķi tuvāk iepazīt dzīvo dabu grupu "Bitīte" un "Ozoliņš" bērni apmeklēja Latgales zoodārzu, bet grupa "Daugaviņa" viesojās Daugavpils 10.vidusskolas zoodārzā.

ekskursija zoodarzaa 9 grupa.pdf                 ekskursija zoodarzaa 6 grupa.pdf

5 grupa ciemos 10 vidusskolas Zoo.pdf