Vadītāja

Zināšanas mēs varam iemācīties

no citiem,

gudrība mums jāiemācās pašiem.

/A.Munte/

Daugavpils pilsētas

26.pirmsskolas izglītības iestādes

vadītāja Arvita Jukša

Tālrunis: 65441882

E-pasts: daug26pii@inbox.lv

Pieņemšanas laiks:

Pirmdienās:  14.00 – 18.00

Trešdienās:   8.00 – 12.00